Finansiering

Master i Fremmedsprogsdidaktik koster 21.000,- kr. pr. modul. Det vil sige, at prisen for den fulde uddannelse med alle 4 moduler er 84.000,- kr. 

Ud over muligheden for, at arbejdsgiveren betaler efteruddannelsen, findes der forskellige former for offentlig støtte, fx

  • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
    Informationer om SVU findes på www.svu.dk.
  • Kompetencefonden
    Informationer om kompetencefonden findes på www.sckk.dk og www.uvm.dk.