Undervisning 

Undervisningen er præget af et stærkt samspil mellem teori og praksis. Undervisningsstedet er Københavns Universitets nye bygninger i Njalsgade (Nye KUA). Undervisningstimerne i et semester vil typisk ligge på 5 hverdagsaftener (kl. 16-20) og 3 lørdage (kl. 10-15).

Opbygning

Masteruddannelsen består af i alt 4 moduler, som vist i skemaet herunder. Uddannelsen svarer til 60 ECTS og udbydes som deltidsstudium over 3 år. Modul 1 & modul 2 strækker sig over to semestre. Modul 3 og modul 4 (masterprojekt) strækker sig over et semester.

Række-
følge

Fagelement

1

Grundbegreber og centrale processer 15 ECTS

2

Fremmedsprogs- og kulturdidaktik i praksis 15 ECTS

3

Evaluering, testning og praksisnær professionsudvikling 15 ECTS

4

Masterprojekt 15 ECTS