Undervisning – Københavns Universitet

MiF > Undervisning

Undervisning 

Undervisningen er præget af et stærkt samspil mellem teori og praksis. Undervisningsstedet er Københavns Universitets nye bygninger i Njalsgade (Nye KUA). Undervisningstimerne i et semester vil typisk ligge på 5 hverdagsaftener (kl. 16-20) og 3 lørdage (kl. 10-15).

Opbygning

Masteruddannelsen består af i alt 6 moduler, som vist i skemaet herunder. Uddannelsen svarer til 60 ECTS og udbydes som deltidsstudium over 3 år med et modul pr. semester.

Semester

Modul (uddannelsesdel)

Prøvebestemmelser

1.

1: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil

10 ECTS-point

Aktiv undervisningsdeltagelse

Intern ved én eksaminator

Bestået/Ikke bestået

2.

2: Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtileg­nelse

10 ECTS-point

Fri mundtlig prøve med materiale

Intern ved flere eksaminatorer

Bestået/Ikke bestået

3.

3: Interkulturel kompetence: sprog kultur og samfund

10 ECTS-point

Fri skriftlig hjemmeopgave

Ekstern

7-trins-skalaen

4.

4: Undervisnings­tilrettelæg­gelse og ‑udførelse  

9 ECTS-point

Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig prøve

Intern ved flere eksaminatorer

7-trins-skalaen

5.

5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogs­undervisning

9 ECTS-point

Fri skriftlig hjemmeopgave

Ekstern

7-trins-skalaen

6.

6: Masterprojekt

12 ECTS-point

Fri skriftlig hjemmeopgave og bunden mundtlig prøve

Ekstern

7-trins-skalaen