Om Master i Fremmedsprogsdidaktik (MiF)

Kompetencegivende

MIF er en kompetencegivende uddannelse, som sætter fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan man underviser i det. Uddannelsen er baseret på den nyeste forskning og lægger vægt på samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis, på tværfagligt samarbejde og på udvikling af nye undervisningsmetoder inden for fremmedsprog og dansk som andetsprog. Sigtet med uddannelsen er at give deltagerne et solidt teoretisk grundlag for at videreudvikle deres professionelle kompetence. En deltager, der har gennemført hele uddannelsen, har ret til at anvende titlen ”Master i Fremmedsprogsdidaktik” (Master of Foreign Language Education).

Tværsproglig

Uddannelsen er et anderledes videreuddannelsestilbud, som rummer en vifte af moduler, der alle er forskningsbaserede og tilsammen danner et sammenhængende hele. Den tilbyder en specialisering i fremmed- og andetsprogspædagogik i forlængelse af deltagernes uddannelse i et fremmedsprog (spansk, tysk, engelsk, fransk, arabisk m.v.) eller i dansk. Da den er tilrettelagt som en tværsproglig uddannelse, bliver deltagerne bedre rustet til undervisningssamarbejde på tværs af sprogene. 

Et sigte med uddannelsen er at skabe gode rammer for en udbytterig erfaringsudveksling mellem deltagerne. Undervisere fra hhv. fremmedsprog og dansk som andetsprog kommer til uddannelsen med hver deres erfaringer. Deltagerne kommer typisk fra grundskole, gymnasium og videregående uddannelser. De kan netop derfor bidrage med forskellige vinkler på, hvad sprogets funktioner er og hvordan vi tilegner os et fremmedsprog. Masteruddannelsens lærere vil derfor aktivt støtte deltagerne i at skabe nye netværk med sproglærere fra andre sprog og uddannelsessammenhænge.

Læs mere om undervisningen.